Smitsomhed

Risiko for seksuel overførsel af hiv fra hiv-positiv med ­umålelig virusmængde

Det er nu evidensbaseret viden, at risikoen for overførsel af hiv fra en hiv-positiv, der er i kombinationsbehandling og har haft umålelig virusmængde i blodet i mindst 6 måneder er ubetydelig til ikke-eksisterende. Selvom hiv heller ikke altid smitter med målbar virusmængde, så beskytter umålelig virusmængde både den hiv-positives eget helbred og forebygger nye hiv-infektioner. [I]
De fleste hiv-positive, sundhedspersonale samt de personer, som bliver udsat for risiko for smitte er ikke klar over, at velbehandlet hiv forebygger hiv-smitte. [II] Meget af kampagnematerialet om smitterisiko er baseret på forældet viden, og det er i høj grad påvirket af aktører, som vil fremme en sex-negativistisk dagsorden, som er stigmatiserende og diskriminerende over for hiv-positive og partnere.
Udtalelsen om smitterisikoen fra hiv-positive med umålelig virusmængde, understøttes af forskere fra førende studier, der har undersøgt dette spørgsmål. Det er vigtigt, at hiv-positive, partnere og hiv-behandlere er oplyst om denne ubetydelige eller ikke-eksisterende smitterisiko ved seksuel kontakt.
Samtidig er det vigtigt at erkende, at ikke alle hiv-positive vil være i stand til at være velbehandlede på grund af forhold, der begrænser adgang til behandling (f.eks. utilstrækkelige sundhedssystemer, fattigdom, racisme, selv-benægtelse, stigmatisering, diskrimination og kriminalisering) samt tidligere tiders hiv-behandling, som har medført resistens eller toksicitet. Nogle vil måske vælge ikke at søge behandling eller er måske ikke klar til at påbegynde behandling.
Forståelse for, at vellykket hiv-behandling forhindrer smitte med hiv, kan bidrage til at reducere hiv-relateret stigma og tilskynde hiv-positive til at igangsætte og overholde en vellykket behandling.
Erklæring er blevet godkendt af følgende (se også referencer samme sted)

Dansk oversættelse af erklæring, opdateret den 25. marts 2017.