Kontakt – Bestyrelse m.v.

SEKRETARIAT
Information, økonomi og administration.
Telefontid er tirsdag og torsdag mellem 12 og 15.
Patientforeningen Hiv-Danmark
Forchhammersvej 18
1920 Frederiksberg C
T 33 32 58 68
info@hiv-danmark.dk
CVR 15 92 18 70

VÆRESTED
Café for folk berørt af hiv.
Åben tirsdag og torsdag fra
16.00-22.00

Kafe Knud
Skindergade 21, kld.
1159 København K
T 33 32 58 61
kafeknud@hiv-danmark.dk

BESTYRELSE
bestyrelse@hiv-danmark.dk

Formand: Helge Kvam (tlf: 2062 2233)
Næstformand: Michael Alexander Eckmann
Kasserer: Lillian Christoffersen