top of page

Årsmøde

Opdateret: 23. apr. 2023


Hiv-Danmark indkalder hermed til årsmøde

Lørdag d. 29. april 2023 Kl.13.00

I Positivgruppens villa Tesdorpfsvej 23, 2000 Frederiksberg.


DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET 2023


1. Valg af dirigent(er), referent(er) og stemmetællere

2. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af revideret årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingenter

6. Indkomne forslag:

A: Bestyrelsen indstiller at beslutningen om Michael Rass Hansens eksklusion på årsmødet 2020 ophæves således, at han kan blive medlem igen.

B: Fastlæggelse af kontingent for støttemedlemsskab.

7. Fremlæggelse af budget til orientering

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Vilhelm Koed Thomsen er ikke på valg.

Anne Jepsen er ikke på valg.

Nina Larsson er villig til genvalg.

Gertrud Bjørning er villig til genvalg.

9. Valg bestyrelsessuppleanter

10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor

11. Eventuelt.


Man kan stille op som bestyrelsesmedlem på selve årsmødet, men man kan også allerede nu udtrykke sin interesse ved at skrive til info@hiv-danmark.dk eller ringe på mobil 4412 1190 i kontortiden (tirsdag og fredag kl. 12-15).


Som medlem af foreningen kan man i en periode af 14 dage forud for årsmødet afgive sin stemme, enten ved at sende en mail til info@hiv-danmark.dk eller aflevere en brevstemme i en lukket kuvert til sekretariatet.


Hvis du ønsker at deltage i fællesspisning efter årsmødet, bedes du sende mail til info@hiv-danmark.dk eller ringe på mobil 4412 1190 senest d.20.april og overføre 160 kr. til mobilnummer 30243257(Jens Peder Høeberg)

Skriv “Årsmøde og navn” i kommentarfeltet.


Venligste hilsner

Bestyrelsen


Link til Hiv-Danmarks vedtægter

72 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page