Indkaldelse til Årsmøde i Hiv-Danmark

Hvornår:
27. april 2019 kl. 15:00
2019-04-27T15:00:00+02:00
2019-04-27T15:15:00+02:00
Hvor:
Positivgruppen
Tesdorpfsvej 23
2000 Frederiksberg
Danmark

Lørdag d. 27. april, kl. 15 i Positivgruppens Villa, Tesdorfsvej 23, 2000 Frederiksberg.

Kl. 14 er der optælling af pårørendestemmer og uddeling af stemmesedler til pårørende ifølge vedtægterne.

Til Årsmødet er der adgang for medlemmer af alle kategorier, ansatte i foreningen samt gæster, der er indbudt af bestyrelsen.

Efter Årsmødet inviterer Hiv-Danmark til Årsmødemiddag.

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig via linket på hjemmesiden.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØDET

1. Valg af dirigent(er), referent(er) og stemmetællere
2. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Indkomne forslag
7. Fremlæggelse af budget til orientering
8. Valg af 5 hiv-positive og op til 2 pårørende bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af op til 3 hiv-positive og 1 pårørende bestyrelsessuppleanter
10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
11. Eventuelt

Hiv-Danmarks vedtægter: https://www.hiv-danmark.dk/wp-content/uploads/2018/05/Vedtaegter-2018.pdf

For at være valgbar til bestyrelsen skal man have bopæl og være folkeregistertilmeldt i Danmark med postnummer 1000-3799 (minus 2412) eller 4000-9999.

Indkaldelse til ordinært årsmøde offentliggøres på foreningens hjemmeside med 1 måneds varsel.

Motiverede forslag kan indsendes af alle medlems-kategorier.

Forslag skal være foreningen i hænde 14 dage før årsmødet.

Har du spørgsmål til regnskabet, er du velkommen til at sende disse på forhånd til regnskab@hiv-danmark.dk. Dermed kan regnskabs-afdelingen lettere finde de relevante bilag frem.

Dagsordenen for et årsmøde inkl. alle eventuelt indkomne motiverede forslag skal kunne læses på Hiv- Danmarks hjemmeside mindst 7 dage forud for afholdelse af selve årsmødet.

Bestyrelsen vælges af årsmødet for 2 år ad gangen, idet 3 medlemmer vælges i lige år, 4 medlemmer vælges i ulige år. Suppleantvalg er 1-årige.

Ved Årsmødet i 2018 blev følgende vedtægtsændring besluttet:
”Et medlem kan i en periode af 14 dage forud for årsmødet afgive sin stemme elektronisk eller ved at aflevere en brevstemme i en lukket konvolut til sekretariatet inden for almindelig åbningstid på kandidater, der mindst 1 måned forud for årsmødet har meldt deres kandidatur til sekretariatet og efterfølgende er blevet omtalt på hjemmesiden”.

Hiv-Danmark har ikke modtaget nogen henvendelser fra kandidater med motivation for opstilling til bestyrelsen, det er derfor ikke muligt at brevstemme i år.

Valg til bestyrelsen foregår på selve Årsmødet d.27.april.

Hiv-Danmarks formål er at støtte hiv-positive til at leve bedst muligt med deres sygdom samt at tage ansvar for eget liv ved at tilvejebringe reelle muligheder for, at den enkelte kan leve i overensstemmelse med egne evner og behov samt at støtte deres pårørende og efterladte.