Årsmøde – Vedtægter, Årsrapport m.v.

Den 21. april 2018 afholdt Hiv-Danmark årsmøde i Aarshus, se program m.m.

Forslag
Følgende forslag er modtaget forud for årsmødet og siden lagt op på hjemmesiden den 6. april 2018:
Beslutningsforslag om bestyrelsesmøder samt vedtægtsændringsforslag om bopælskrav stillet af medlem Frank Bentin
Forslag om Bopælskrav
Forslag til vedtægtsændring om stemmeafgivelse stillet af medlemmer af Hiv-Danmarks bestyrelse
Forslag til vedtægtsændringer om ansættelsesforhold stillet af medlem Tommy Schou Christesen

Kandidater
Opstillede kandidater 2018-2020 (det er muligt at melde sit kandidatur på selve årsmødet)

Diverse andet materiale

Regnskab 2018
Hiv-Danmark regnskabserklæring 2018
Hiv-Danmark revisionsprotokol 2018
Årsberetning 2017 (VI&HIV marts 2018
Årsrapport 2017 (De økonomiske nøgletal)
Budget 2018
Dagsorden

Efter årsmødet

Referat af årsmøde 2019
Referat af årsmødet 2018
Konstituerende bestyrelsesmøde (21. april 2018)
Vedtægter