0 = 0 velbehandlet hiv smitter ikke

Der er sket store fremskridt, siden kombinationsbehandlingen af hiv blev introduceret for mere end 20 år siden i 1996. Overlevelsen er blevet stadig bedre, og omkring 2008 talte de første læger så småt om smittefrit hiv.  I 2008 var behandlingen nu (også) blevet til effektiv forebyggelse (på engelsk: treatment as prevention, forkortet TasP).
I 2015 viste START-studiet, at overlevelsen blev forbedret markant ved så tidlig påbegyndt behandling som muligt. En hurtigt igangsat og velfungerende behandling betyder, at hiv-positive kan opnå at blive velbehandlet og have en lige så god livsprognose som resten af befolkningen. Frygten for langtidsbivirkningerne havde tidligere medvirket til, at behandling først blev igangsat, når der var risiko for anden tilstødende sygdom pga. et dårligt fungerende immunforsvar.
I 2016 dokumenterede studierne HPTN 052 og PARTNER, at velbehandlet hiv ikke smitter. I 2018 er resultaterne fra PARTNER2-studiet udgivet, der slår faktummet endeligt fast. Det vil sige, at jo tidligere en person testes positiv og kommer i behandling, jo hurtigere udelukkes risikoen for at kunne smitte andre.

I 2017 tilsluttede Hiv-Danmark sig erklæringen på www.preventionaccess.com/consensus om, at risikoen for smitte fra en hiv-positiv med umålelig virus er ubetydelig til ikke-eksisterende. Hiv-Danmark kalder også velbehandlet hiv for smittefrit hiv for at få cementeret budskabet om, at velbehandlet hiv ikke smitter. Hiv-Danmark har også ændret sin sprogbrug fra ”hiv-smittede” til ”hiv-positive”.

Allerede nu er Danmark blandt et af de vesteuropæiske lande, som ligger foran FNs behandlingsmål 2020 for hiv, også kaldet 90-90-90 målet: Inden 2020 at 90% af alle hiv-positive bør være diagnosticeret, hvoraf mindst 90% er kommet i kommet i behandling, og 90% heraf har opnået umåleligt virus og er velbehandlede.
Det betyder, at langt de fleste hiv-positive herhjemme kan opnå en lige så god livsprognose som resten af befolkningen, og at de ikke længere smitter med hiv. Hvis der er noget sted, hvor budskabet om smittefrit hiv bør markeres, må det være i et land som Danmark. Budskabet minder os om den succes, vi har opnået, og om det potentiale, der er ved at kende til sin hiv-status.
Smittefrit hiv må og kan være den løftestang til at berolige personer, som tror sig smittet med hiv, men som af forskellige årsager endnu ikke har ladet sig teste.

0 = 0 Velbehandlet hiv smitter ikke
Det første ”0” henviser til, at virus hos den hiv-positive er blevet umåleligt efter vedkommende er kommet i en effektiv behandling, dvs. opnår at være velbehandlet. Det andet ”0” betyder, at den hiv-positive som velbehandlet ikke længere kan smitte med hiv. 0 = 0 betyder med andre ord, at velbehandlet hiv ikke smitter.

0 = 0 Velbehandlet hiv smitter ikke. Men det gør fordommene
Budskabet om at velbehandlet hiv ikke smitter har haft svært ved at trænge igennem herhjemme, både blandt hiv-positive og generelt i befolkningen. I en spørgeskemaundersøgelse blandt hiv-positive beretter mange velbehandlede stadig, at de bekymrer sig om at smitte ved sex. Selvom graden af bekymring heldigvis er faldet sammenlignet med en tidligere undersøgelse, så er bekymringen desværre ikke forsvundet med det gode budskab om smittefrit hiv. Det er en bekymring, vi kunne spare hiv-positive og deres pårørende for.
Derudover er der fortsat nogle sociale bivirkninger ved hiv, som vi skal arbejde med: Når hiv-positive mødes af fordomme på tandklinikker, hos øjenlægen m.v., så må personalet i sundhedssektoren blive bedre oplyst og opdateret på hiv.

En af styrkerne i den danske forebyggelse af hiv og aids har været åben, ærlig og direkte information. Denne indsats bør vi fortsat følge, f.eks. med opdateret og korrekt viden om hiv.

Vi kan gøre en forskel med:

#1 En aktiv teststrategi
Der er nu alle mulige gode argumenter for en aktiv teststrategi, hvor vi skaber mulighed for, at hiv-positive kan konstateres så tidligt som muligt og opnå at blive velbehandlet og have en lige så god livsprognose som resten af befolkningen.

#2 Udbredelse af PrEP
Hiv-forebyggende behandling (PrEP) følger det samme princip som hiv-behandling som forebyggelse (TasP WHO, TasP Avert). Det er selve behandlingen mod hiv, der hindrer smitte. Hiv-negative, som har en særlig risiko for hiv, kan med PrEP minimere deres risiko, og dermed igen hindre at smitte andre med hiv. I Storbritannien så man fra 2015 til 2016 for første gang i mange år et markant fald i antallet af nykonstaterede, se blandt andet Eakle R og Brady M. Faldet blev i nyhederne tilskrevet den udbredte brug af PrEP. – Kondomer og en aktiv teststrategi er god forebyggelse, men PrEP har vist sig særlig velegnet til at bremse hiv-smitte, derfor anbefaler Hiv-Danmark brugen af PrEP til hiv-negative, som skønnes at være i risiko for at blive smittet med hiv.