Kontakt

SEKRETARIAT
Information, økonomi og administration.
Telefontid er hverdage fra
11.00-15.00.Hiv-Danmark
Vestergade 18E, 4.
1456 København V
T 33 32 58 68
info@hiv-danmark.dk
CVR 15 92 18 70

Carsten Fohlmann – Medlemsservice
medlem@hiv-danmark.dk

Bent Hansen – Sekretariatschef
bent@hiv-danmark.dk

Morten Eiersted – Information
morten@hiv-danmark.dk

Gunner Sørensen – Økonomi
gunner@hiv-danmark.dk

VÆRESTED
Café for folk berørt af hiv.
Åben tirsdag og torsdag fra
16.00-22.00

Kafe Knud
Skindergade 21, kld.
1159 København K
T 33 32 58 61
kafeknud@hiv-danmark.dk

Annette Nielsen – Daglig leder
annette@hiv-danmark.dk

Helle Schnell – Assistent
schnell@hiv-danmark.dk

BESTYRELSE
bestyrelse@hiv-danmark.dk
Helle E. Andersen (formand),
Jacob C. Hermansen(næstformand),
Michael Rass (kasserer),
Tommy S. Christesen, Paul T.,
Lillian C. & Antoni G.

Suppleanter:
Rasmus Nielsen, Dan og Sune Hansen